Doterra

วิธีการดูแลรักษาเครื่อง Diffuser

วิธีการดูแลรักษาเครื่อง Diffuser


  • เทน้ำที่เหลือจากการใช้งานครั้งก่อนทิ้งทุกครั้ง ก่อนเติมน้ำใหม่
  • ทุกสัปดาห์ ให้หยด Lemon 2 หยดลงในเครื่อง และใช้นิ้วถูๆ ทำความสะอาด
  • ทุกเดือน ให้ล้างด้วยน้ำส้มสายชู โดยเทน้ำใส่เครืองไว้ครึ่งหนึ่ง แล้วหยดน้ำส้มสายชูลงไป 10 หยด จากนั้นเปิดเครื่องไว้ 3-5 นาที
  • ปิดเครื่อง เทน้ำทิ้ง เช็ดด้านในให้แห้ง
  • ระวังอย่าให้น้ำเข้ารูด้านข้างตัวเครื่องโดยเด็ดขาด
COPYRIGHT © 2019 PUREOILSHARING. ALL RIGHTS RESERVED