Doterra

New Product 2022 - Eucalyptus

แนะนำน้ำมันเปิดตัวใหม่ปี 2022
Eucalyptus Essential Oil Blend
ก่อนหน้านี้ doTERRA มีน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสที่เป็น Single Oil อยู่แล้ว มาปีนี้เค้าจัด ยูคาลิปตัส 5 สายพันธุ์มาผสมกันรัวๆ เพื่อให้ได้กลิ่นใหม่ที่นัวกว่าเดิม!
เป็นที่รู้กันอยุ่แล้วว่า ประเทศออสเตรเลียเป็นที่ต้นกำเนิดการปลูกพืชยูคาลิปตัสมากกว่า 700 สายพันธุ์ แต่ doTERRA คัดเลือกมา 5 สายพันธุ์เพื่อมาผสมเป็นสูตรลิขสิทธิ์เฉพาะของ doTERRA ได้แก่สายพันธุ์
Eucalyptus radiata
E. polybractea
E. kochii
E. loxophleba
E. globulus
องค์ประกอบทางเคมีหลักของพืชยูคาลปิตัส ยังคงเป็น 1.8-Cineole จึงทำให้ยูคาลิปตัสเก่งในด้านทําความสะอาด ช่วยเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง หยดใส่พื้นห้องน้ำอาบน้ำระหว่างอาบน้ำ จะช่วยให้หายใจโล่ง และกลิ่นของมันยังช่วยผ่อนคลายได้ดีอีกด้วย

COPYRIGHT © 2019 PUREOILSHARING. ALL RIGHTS RESERVED