Doterra

วิธีเก็บรักษาน้ำมันหอมระเหย

สิ่งที่ควร “ทำ” และ “ไม่ควรทำ” ในการเก็บรักษาน้ำมันหอมระเหย


น้ำมันหอมระเหยเป็นของมีมูลค่า เราควรรู้จักวิธีรักษาสิ่งที่เราลงทุนซื้อมาเพื่อสุขภาพของเรา

• ควรปิดขวดให้สนิททุกครั้ง การปิดฝาขวดที่สนิท ช่วยป้องกันอากาศเข้าไปในขวดและช่วยป้องกันการระเหยได้

• ควรเก็บน้ำมันหอมระเหยในตู้เสื้อผ้า หรือ ลิ้นชัก ที่ไม่เจอแสงแดด หรือเก็บในกล่องไม้ที่รักษาอุณหภูมิได้ 

• ไม่ควรเก็บน้ำมันหอมระเหยไว้ในรถที่โดนแสงแดด เพราะแสงแดดทำลายคุณภาพของน้ำมันทำให้องค์ประกอบทางเคมีเปลี่ยนไป และทำให้น้ำมันระเหยไปเร็ว 

• สำหรับคำถามยอดฮิตว่า ควรเก็บน้ำมันในตู้เย็นหรือไม่ จริงอยู่ที่ในตู้เย็นเป็นที่รักษาอุณหภูมิ แต่การเปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆ จะทำให้เจอแสง และอุณหภูมิไม่คงที่ และการใช้น้ำมันหลังจากแช่ในตู้เย็นต้องทิ้งไว้ 12 ชั่วโมงก่อนเพื่อให้น้ำมันมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง

• อย่าลืมว่าน้ำมันหอมระเหยเป็นสิ่งที่ควรจะพกติดตัวไปด้วยทุกที่ ไม่ว่าจะไปทำงาน ไปยิม ไปเรียน ขอให้เราไม่ลืมที่จะพกมัน เพราะสิ่งนี้จะสามารถช่วยเหลือคนรอบตัวที่คุณเจอแล้วเค้ากำลังเจ็บป่วยได้ทันท่วงที

COPYRIGHT © 2019 PUREOILSHARING. ALL RIGHTS RESERVED